اخبار

1396/10/11 تعرفه مکالمات تلفن ثابت

در راستای توسعه و به روز رسانی خدمات تلفن ثابت، تعرفه جدید مکالمات تلفن ثابت به شرح جدول ذیل از تاریخ 12/10/96 در صورتحساب کارکرد مشترکین اعمال میگردد.   تعرفه مکالمات تلفن ... بیشتر »

1396/08/13 تعرفه آبونمان و حداقل کارکرد خطوط تلفن ثابت

در راستای توسعه و به روز رسانی خدمات تلفن ثابت، مطابق مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25/12/1392 کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، آبونمان ماهیانه تلفن ثابت به شرح جدول زیر در صورتحساب کارکرد ... بیشتر »